Зракопловно инжењерство Управно право Управно право Бјелорусија Алгебра Архитектура Сигурност живота Увод у професију "психолог" Увод у економију културе Виша математика Геологија Геоморфологија Хидрологија и хидрометрија Хидро сустави и хидраулични стројеви Повијест Украјине Културологија Културологија економија Нацртна геометрија Основи економске т Ориа Безбедност Фире Тактика процеси и структуре мисли Профессионал Псицхологи Псицхологи Психологија менаџмента модерног фундаменталних и примењених истраживања у инструменти социјална психологија социјална и филозофским проблемима Социологи Статистика Теоријске основе рачунара аутоматска контрола теорија вероватноћа транспорт Закон Туроператор Кривични закон о кривичном поступку управљања савременим производним Пхисицс физичких појава Пхилосопхи Рефригератион Инсталлатионс и екологија Привреда Историја економије Основе економије Економика предузећа Економска историја Економска теорија Економска анализа Развој економије ЕУ Хитне ситуације ВКонтакте Одноклассники Мој свет Фацебоок ЛивеЈоурнал Инстаграм
border=0

Поступак жалбе на управну одлуку

Заинтересовано лице има право жалбе на управну одлуку у управном (ванпарничном) поступку.

Управна жалба се упућује државном органу, другој организацији која је надређена надлежном органу који је донио управну одлуку, или државном органу, другој организацији чија надлежност обухвата разматрање таквих жалби у складу са законодавним актима (у даљем тексту: орган који разматра жалбу).

Жалба на управну одлуку у судском поступку спроводи се након жалбе на такву одлуку у управном (ванпарничном) поступку, осим ако је другачији поступак жалбе прописан законодавним актима.

Жалба на управну одлуку у судском налогу врши се у складу са грађанским процесним или економским процесним законодавством.

Подношење жалбе у управном (ванпарничном) поступку не лишава дотично лице право да уложи жалбу суду.

Управни спор се може поднијети органу који разматра жалбу у року од једне године од дана када је управна одлука оспорена.

Тијело које разматра притужбу има право вратити рок за подношење управне тужбе у случају пропуштања тог рока из оправданих разлога (тешка болест, дуготрајан пословни пут, итд.).

Административна жалба се подноси у писаној форми и мора садржати:

· Име органа који разматра жалбу;

· Информације о дотичној особи (презиме, име, име и презиме, мјесто становања - за грађане; име и мјесто - за правна лица);

· Назив надлежног органа који је уложио жалбу на управну одлуку;

· Садржај побијане управне одлуке;

· Разлози због којих дотична особа сматра да је на управну одлуку уложена жалба противзаконита;

· Захтеве заинтересованог лица;

· Документи и (или) информације (ако их има) поднесене уз административну жалбу;

• Потпис држављанина, односно потпис руководиоца правног лица или овлашћеног лица на прописани начин да потпишу изјаву овјерену печатом правног лица, или потпис представника заинтересованог лица (електронски дигитални потпис тих лица).

Управни спор остаје без разматрања у року од три дана од дана његовог подношења у случајевима када:

· Разматрање управне тужбе не спада у надлежност државног органа или друге организације;

· Управну тужбу коју је поднијела неовлаштена особа;

· Управни спор се подноси након истека утврђеног рока и не садржи захтјев за враћање пропуштеног рока.

Управни спор се може оставити без разматрања у року од три дана од дана подношења жалбе, ако нису испуњени услови за садржај управне тужбе.

Ако се административна жалба остави без разматрања, документи и (или) информације достављене заједно са таквом жалбом биће враћене заинтересованој страни.

Након отклањања недостатака, који су били разлог за остављање управне тужбе без разматрања, управна жалба се може поново поднијети органу који разматра жалбу.

Управну жалбу разматра само службеник органа који разматра жалбу, ау случајевима предвиђеним прописима о управном поступку, или одлуком органа који разматра жалбу, колегијалним саставом таквог органа.

Орган који разматра жалбу дужан је да га размотри узимајући у обзир расположиве и додатно достављене документе и (или) информације. Међутим, он није везан аргументима управне тужбе, провјерава законитост и ваљаност побијане управне одлуке у цијелости.

Управни спор се разматра у року од мјесец дана од дана његовог подношења. Законодавство о управним процедурама може предвидјети скраћени рок за разматрање управних тужби.

Подношење управне тужбе не одлаже извршење побијане управне одлуке.

На основу резултата разматрања управне тужбе, орган који разматра жалбу доноси једну од сљедећих одлука:

· Да остави административну одлуку непромијењену, а управну тужбу без задовољства;

· Да поништи административну одлуку и донесе нову управну одлуку;

· Да поднесе административну жалбу надлежном органу да преиспита пријаву заинтересованог лица, наводећи прекршаје и предлоге за њихово отклањање.

Одлука о управној жалби подноси се у писаној форми и мора навести:

· Датум и регистарски број одлуке;

· Име органа који разматра жалбу;

· Информације о дотичној особи (презиме, име, име и презиме, мјесто становања - за грађане; име и мјесто - за правна лица);

· Датум и регистрациони број побијане управне одлуке у писаној форми;

· Назив надлежног органа који је донио управну одлуку;

· Садржај побијане управне одлуке;

· Разлози због којих дотична особа сматра да је на управну одлуку уложена жалба противзаконита;

• Акти законодавства и чињеничне околности које су водиле тијело које разматра жалбу приликом одлучивања о управној тужби;

· Закључци о резултатима разматрања управне жалбе;

· Потпис запосленика органа који је разматрао управну тужбу.

Орган који разматра жалбу укида управну одлуку у сљедећим случајевима:

· Непотпуно разјашњење надлежног органа о околностима релевантним за спровођење управног поступка;

· Недосљедности у садржају управног рјешења с материјалима добивеним приликом разматрања захтјева заинтересираног лица;

· Кршење или неправилна примјена закона приликом разматрања захтјева заинтересираног лица.

Суштински исправна управна одлука не може се поништити само због формалних разлога.

Одлука о управној жалби се издаје заинтересованом лицу или се доставља куриром (куриром), поштом, у облику електронског документа најкасније у року од пет дана за доношење такве одлуке.

Одлука о управној жалби ступа на снагу даном доношења, ако се таквим рјешењем не утврди други рок.

Управна одлука и одлука о административној жалби које су ступиле на снагу су обавезујуће.

Надлежни орган и орган који разматра жалбу, који је донио одговарајућу одлуку, дужни су осигурати његово извршење.

Извршење управног рјешења, рјешење о управној тужби може се извршити издавањем потврде или другог документа дотичном лицу, уписом у одговарајући регистар, регистар, протокол или други документ, као и давање новца, друге имовине и / или услуга.

Извршење одлука може бити резултат извршења одређених радњи од стране заинтересованог лица.

Одлука о управној жалби извршава се у року од пет дана од дана ступања на снагу, осим ако је у самој одлуци или законодавству о управним поступцима предвиђена друга одлука.

Погледајте и:

Надзор јавног тужилаштва

Надзорна (вањска) контрола

Начини заштите права грађана

Надзорне овласти државних законодавних тијела у области јавне управе

Концепт владе

Повратак на садржај: Управно право Бјелорусије

2019 @ edubook.icu