Делите у друштву. мреже:


Управљање ваздухопловним моторима Управно право Административно право Белорусија Алгебра Архитектура Безбедност живота Увод у професију "психолог" Увод у економију културе Висока математика Геологија Геоморфологија Хидрологија и хидрометрија Хидросистеми и хидрауличне машине Историја Украјине Културологија Културологија Логика Маркетинг Машинско инжењерство Медицинска психологија Управљање Метали и технике заваривања Хроматолошке стратегије економија Нацртна геометрија Основи економске т Ориа Безбедност Фире Тактика процеси и структуре мисли Профессионал Псицхологи Псицхологи Психологија менаџмента модерног фундаменталних и примењених истраживања у инструменти социјална психологија социјална и филозофским проблемима Социологи Статистика Теоријске основе рачунара аутоматска контрола теорија вероватноћа транспорт Закон Туроператор Кривични закон о кривичном поступку управљања савременим производним Пхисицс физичких појава Филозофска расхладна постројења и Екологија Економија Историја економије Основи економије Економија предузећа Економска историја Економска теорија Економска анализа Развој економије ЕУ Хитне ситуације ВКонтакте Одноклассники Мој свет Фацебоок ЛивеЈоурнал Инстаграм

Поступак за подношење жалбе на административну одлуку

Заинтересовано лице има право жалбе на управну одлуку у управном (ванпарничном) поступку.

Административна жалба се шаље државном органу, другој организацији надређеном надлежном органу који је донео административну одлуку, или државном органу, другој организацији чија надлежност у складу са законским актима укључује разматрање таквих притужби (у даљем тексту: орган који разматра жалбу).

Жалба управне одлуке у судском налогу се врши након жалбе на такву одлуку у управном (ванпарничном) поступку, осим ако се другим законским актима не предвиђа другачији поступак за жалбу.

Жалба управне одлуке у судском налогу врши се у складу са процесним или економским процедуралним законодавством.

Подношење притужбе у управном (ванпарничном) поступку не лишава дотичну особу права на подношење тужбе суду.

Административна тужба се може поднети органу који разматра жалбу у року од једне године од дана оспоравања административне одлуке.

Орган који разматра жалбу има право да поврати рок за подношење управне тужбе у случају да тај рок недостаје из доброг разлога (тешка болест, дуготрајна службена путовања итд.).

Административна жалба се подноси у писменој форми и мора садржавати:

· Назив органа који разматра жалбу;

· Информације о дотичној особи (презиме, име, патроника, место пребивалишта - за грађане, назив и локација - за правна лица);

· Назив надлежног органа који је донео жалбу на управну одлуку;

· Садржај спорне административне одлуке;

· Разлози због којих дотично лице сматра незаконитом управну одлуку;

· Захтеви заинтересоване особе;

· Документи и (или) информације (ако их постоје) поднесене уз управну тужбу;

· Потпис грађана или потпис руководиоца правног лица или лице овлашћено на прописани начин да потпише изјаву оверену печатом правног лица или потпис представника заинтересованог лица (електронски дигитални потпис таквих лица).

Административна жалба остаје без разматрања у року од три дана од дана када је поднесена у случајевима када:

· Разматрање административне жалбе не спада у надлежност државног органа или друге организације

· Управну тужбу поднесену од стране неовлашћеног лица;

· Административна жалба поднесена након истека утврђеног рока и не садржи петицију за обнављање пропуштеног рока.

Административна жалба се може оставити без разматрања у року од три дана од дана подношења захтјева ако нису испуњени услови за садржај административне жалбе.

Ако се административна жалба остави без обзира, документи и (или) информације достављене са жалбом ће бити враћене заинтересованој страни.

Након отклањања недостатака, због чега је остављена административна жалба без обзира, административна жалба се може поново доставити органу с обзиром на жалбу.

Административну жалбу разматра искључиво од запосленог органа који разматра жалбу, иу случајевима предвиђеним законом о управним поступцима или одлуком органа који разматра жалбу, колегијалним саставом таквог органа.

Орган који разматра жалбу дужан је да узме у обзир доступне и додатно достављене документе и (или) информације. Међутим, он није везан за аргументе управне тужбе, у потпуности провјерава законитост и ваљаност спорне административне одлуке.

Административна жалба се разматра у року од мјесец дана од дана подношења. Законодавство о управним поступцима може предвидјети краћи рок за разматрање управних тужби.

Административна жалба не обуставља извршење спорне административне одлуке.

На основу резултата разматрања управне тужбе, тијело које разматра жалбу доноси једну од сљедећих одлука:

· Да остави административну одлуку непромењену и управну тужбу без задовољства;

· Да откаже управну одлуку и доноси нову управну одлуку;

· Послати административну тужбу надлежном органу ради поновног разматрања пријаве заинтересоване особе, наводећи повреде и сугестије за њихову елиминацију.

Одлука о управној жалби доноси се у писменој форми и мора навести:

· Датум и број регистрације одлуке;

· Назив органа који разматра жалбу;

· Информације о дотичној особи (презиме, име, патроника, место пребивалишта - за грађане, назив и локација - за правна лица);

· Датум и број регистрације спорне административне одлуке у писаној форми;

· Назив овлашћеног органа који је донео административну одлуку;

· Садржај спорне административне одлуке;

· Разлози због којих дотично лице сматра незаконитом управну одлуку;

· Правни акти и чињеничне околности које су руководиле органу с обзиром на жалбу приликом одлучивања о управној жалби;

Закључци о резултатима разматрања административне жалбе;

· Потпис радника органа који је прегледао управну тужбу.

Орган који разматра жалбу одбацује управну одлуку у следећим случајевима:

· Непотпуно разјашњење надлежних органа околности релевантне за спровођење управног поступка;

· Недоследности у садржају административне одлуке са материјалима добијеним приликом разматрања пријаве заинтересоване особе;

· Повреда или нетачна примјена закона приликом разматрања пријаве заинтересоване особе.

Супротно административном одлуком не може се поништити само због формалних разлога.

Одлука о управној жалби се издаје заинтересованој особи или се путем курира (курира) доставља поштом, у форми електронског документа најкасније у року од пет дана ради доношења такве одлуке.

Одлука о управној жалби ступа на снагу од дана његовог усвајања, осим ако у таквој одлуци није утврђен други рок.

Административна одлука и одлука о управној жалби која су ступила на снагу су обавезујућа.

Надлежни орган и орган који разматра жалбу, који су донијели релевантну одлуку, дужни су да обезбеде његово извршење.

Извршење административне одлуке, одлука о управној жалби може се извршити издавањем сертификата или другог документа дотичној особи, упису у одговарајући регистар, регистар, протокол или други документ, као и давање новца, друге имовине и / или услуга.

Извршење одлука може бити због обављања одређених радњи од стране заинтересоване особе.

Одлука о управној жалби извршава се у року од пет дана од дана ступања на снагу, осим ако је у самој одлуци или закону о управним поступцима предвиђена друга одлука.

Погледајте и:

Концепт и принципи административних процедура

Правна карактеризација административних казни

Концепт и облици управљања

Концепт и суштина законитости, експедитивности, дисциплине у јавној управи

Надлежност државних органа

Повратак на Садржај: Управни закон Белорусије

2018 @ edubook.icu EduDoc Polska