Зракопловно инжењерство Управно право Управно право Бјелорусија Алгебра Архитектура Сигурност живота Увод у професију "психолог" Увод у економију културе Виша математика Геологија Геоморфологија Хидрологија и хидрометрија Хидро сустави и хидраулични стројеви Повијест Украјине Културологија Културологија економија Нацртна геометрија Основи економске т Ориа Безбедност Фире Тактика процеси и структуре мисли Профессионал Псицхологи Псицхологи Психологија менаџмента модерног фундаменталних и примењених истраживања у инструменти социјална психологија социјална и филозофским проблемима Социологи Статистика Теоријске основе рачунара аутоматска контрола теорија вероватноћа транспорт Закон Туроператор Кривични закон о кривичном поступку управљања савременим производним Пхисицс физичких појава Пхилосопхи Рефригератион Инсталлатионс и екологија Привреда Историја економије Основи економије Економика предузећа Економска историја Економска теорија Економска анализа Развој економије ЕУ Хитне ситуације ВКонтакте Одноклассники Мој свет Фацебоок ЛивеЈоурнал Инстаграм
border=0

Вијеће министара Републике Белорусије

Вијеће министара (Влада) је колегијални орган државне управе, који врши извршну власт и управља системом органа државне управе који су му подређени и другим извршним органима . Организација и активност Владе утврени су Уставом Републике Белорусије (цл. 106–108) и Законом Републике Бјелорусије „О Вијећу министара Републике Бјелорусије“ .У свом раду Влада Републике Бјелорусије је одговорна предсједнику Републике Бјелорусије и одговорна Народној скупштини Републике Бјелорусије.

Влада укључује: премијера, замјенике премијера , укључујући и првог замјеника премијера, министре. Она може укључивати и шефове других републичких органа власти. Састав Вијећа министара одобрава предсједник Републике Белорусије.

Председника Владе именује председник Републике Белорусије уз сагласност Представничког дома Народне скупштине Републике Белорусије.

Савет министара Републике Белорусије, у границама својих овлашћења, обезбеђује спровођење Устава Републике Белорусије, закона, аката председника Републике Белорусије, врши систематску контролу њиховог извршавања од стране подређених органа управљања, физичких и правних лица.

Надлежност Вијећа министара Републике Бјелорусије као тијела надлежног за рјешавање питања јавне управе, покрива све области и области државног водства.

Општа овлашћења Савета министара Републике Белорусије значе да Влада: развија главне правце унутрашње и спољне политике Републике Белорусије; врши државну регулацију дјелатности свих сектора привреде, осигурава проведбу јединствене економске, финансијске и монетарне политике; развија прогнозе, концепте, државне програме економског и социјалног развоја Републике Белорусије и обезбеђује њихову примену; организује израду и извршење републичког буџета; остварује право законодавне иницијативе која му је дата.

Закон о Савету министара Републике Белорусије детаљно регулише овлашћења Владе у економској сфери; у области фискалне, финансијске, кредитне и монетарне политике; у социјалној сфери; у области науке, културе, образовања; у области управљања природом и заштите животне средине; у сфери обезбјеђивања владавине права, права и слобода грађана у борби против криминала, у обезбјеђивању одбране и државне сигурности Републике Белорусије; у сфери спољне политике и међународних односа; у области кадровске политике.

Само на састанцима Вијећа министара разматрају се сљедећа питања:

• Израда и извршавање државног буџета, формирање и коришћење ванбуџетских фондова, који су у надлежности Вијећа министара;

· Главни правци унутрашње и спољне политике Републике Белорусије;

· Нацрт програма економског и социјалног развоја Републике Белорусије.

Састанци Вијећа министара сматрају се прихватљивим ако је присутна најмање половина чланова Владе Републике Бјелорусије. Све одлуке се доносе већином гласова чланова Савјета министара који су присутни на састанку. У случају једнакости гласова, разматра се одлука за коју је гласало предсједавајућа. Председник Републике Белорусије има право да председава седницама Владе.

Ради благовременог рјешавања питања из надлежности Вијећа министара, предсједништво предсједника Владе и његови замјеници дјелује као његово стално тијело, ау њега могу бити укључени и неки други чланови Вијећа министара.

Састав Председништва може да мења Председник Републике Белорусије на предлог Премијера.

Седнице Председништва одржавају се по потреби, али не мање од једном у две недеље под председавањем премијера, ау његовом одсуству, по налогу премијера под председавањем једног од његових заменика. Седница Председништва сматра се важећом ако је присуствује више од половине укупног броја чланова Председништва. Одлуке Председништва доносе се већином гласова укупног броја чланова и издају се у форми одлука Савета министара Републике Белорусије.

Питања која спадају у њену надлежност и не могу се решавати од стране других извршних органа - министарстава, других органа централне власти, локалних извршних и управних органа - подносе се на разматрање Вијећу министара Републике Белорусије.

Вијеће министара Републике Бјелорусије усмјерава рад министарстава и других централних органа управљања Републике Бјелорусије, координира, усмјерава и контролише њихов рад, усваја Правилник о министарствима и другим органима централног управљања, ако актима предсједника Републике Бјелорусије није другачије одређено; одобрава састав одбора ових органа управљања, по потреби преноси одлуке појединих питања јавне управе, који су у њеној надлежности, на министарства и друге централне органе управљања. Вијеће министара има право да укине акте министарстава и других централних власти Републике Бјелорусије ако су у супротности са законима, актима предсједника Републике Белорусије, владом, као иу оним случајевима у којима не испуњавају опште државне интересе и немају довољно финансијских и правних разлога. Има право да изрекне дисциплинске санкције (осим отпуштања) министрима и шефовима других централних органа власти, њиховим заменицима због неиспуњавања или неправилног спровођења Устава Републике Белорусије, закона, одлука Председника Републике Белорусије и Савета министара, службених дужности и службене дисциплине.

Вијеће министара Републике Бјелорусије управља активностима локалних извршних и управних тијела, усмјерава и провјерава њихов рад, обезбјеђује централизирано рјешавање питања јавне управе, водећи рачуна о интересима државе и локалних територија; организује контролу над спровођењем од стране локалних извршних и управних органа закона, уредби и наредби председника Републике Белорусије, аката Владе Републике Белорусије; развија и одобрава приближну структуру локалних извршних и управних органа; уређује питања интеракције између локалних извршних и регулаторних органа и републичких органа власти; ако је потребно, делегира своје посебне овласти локалним извршним и управним тијелима.

Вијеће министара Републике Бјелорусије, на основу и за потребе проведбе Устава Републике Бјелорусије, закона Републике Бјелорусије, аката предсједника Републике Бјелорусије, доноси уредбе које обвезују на цијелој територији Републике Бјелорусије и контролира њихово провођење. Одлуке Вијећа министара могу укинути предсједник Републике Белорусије.

Наредбе издаје премијер о питањима из своје надлежности и нису нормативне природе.

За припрему приједлога о конкретним питањима јавне управе може се израдити нацрт резолуције, као и за проведбу одређених упутстава Вијећа министара, сталних или привремених одбора и других формација.

Вијеће министара Републике Бјелорусије дјелује у току мандата предсједника Републике Бјелорусије и даје своје овласти новоизабраном предсједнику.

Вијеће министара Републике Бјелорусије у цијелости, премијер, сваки други члан владе, посебно, има право да предсједнику Републике Бјелорусије поднесе оставку.

Председник Републике Белорусије има право, на сопствену иницијативу, да одлучује о оставци Владе и разрешава сваког члана Владе. Оставка премијера Републике Белорусије не повлачи за собом оставку власти у целини.

Погледајте и:

Управни и правни односи

Надзорна (вањска) контрола

Методе јавне управе

Надзор јавног тужилаштва

Судска контрола законитости јавне управе

Повратак на садржај: Управно право Бјелорусије

2019 @ edubook.icu